Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Markaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Markaryd 1 V 1321 19,8% 31,1% 19,1% 30,1% 9,1% 49,8% 50,2% 0,5% 1,9%
Markaryd 1 Ö 1537 16,7% 25,3% 22,3% 35,7% 7,2% 47,3% 52,7% 1,0% 1,0%
Strömsnäsbruk 1660 14,9% 28,8% 23,9% 32,3% 7,5% 49,6% 50,4% 1,6% 0,8%
Timsfors-Råstorp 1718 13,6% 29,0% 27,4% 30,0% 6,2% 51,9% 48,1% 1,5% 0,6%
Traryd-Hinneryd 990 13,3% 23,3% 28,9% 34,4% 5,3% 54,3% 45,7% 2,3% 2,3%
Markaryd 7226 15,7% 27,8% 24,2% 32,4% 7,1% 50,3% 49,7% 1,3% 1,2%

http://www.val.se