Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Växjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Växjö Norra 30459 18,8% 34,6% 22,1% 24,6% 8,1% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%
Växjö Södra 34625 25,6% 29,3% 21,3% 23,9% 10,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,5%
Växjö 65084 22,4% 31,7% 21,6% 24,2% 9,2% 49,5% 50,5% 0,4% 1,6%

http://www.val.se