Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annerstad-Angelstad-Bolmsö 1627 13,5% 26,7% 29,2% 30,6% 6,5% 53,4% 46,6% 1,9% 1,7%
Berga V 1238 15,1% 27,9% 23,9% 33,0% 8,1% 51,2% 48,8% 0,7% 0,6%
Berga Öst-Vittaryd 1458 16,0% 29,4% 27,8% 26,7% 6,9% 52,6% 47,4% 1,2% 1,6%
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1496 16,6% 27,3% 26,7% 29,3% 7,1% 54,3% 45,7% 1,1% 0,7%
Lidhult-Vrå-Torpa 1467 11,2% 25,5% 30,3% 33,0% 5,7% 52,8% 47,2% 2,3% 1,4%
Ljungby Annelund 1264 15,3% 32,0% 24,9% 27,8% 8,1% 50,9% 49,1% 0,3% 2,1%
Ljungby Astrad 1502 16,8% 39,0% 25,1% 19,1% 9,3% 50,4% 49,6% 0,5% 1,1%
Ljungby Brunnsgården 1669 20,9% 26,4% 21,2% 31,6% 8,1% 46,9% 53,1% 0,5% 1,6%
Ljungby Ekebacken 1646 13,9% 29,2% 25,6% 31,2% 6,4% 48,1% 51,9% 0,4% 1,3%
Ljungby Hammaren 1459 28,0% 21,9% 16,1% 34,0% 11,0% 47,1% 52,9% 0,7% 2,8%
Ljungby Hjortsberg 1705 20,4% 31,2% 21,6% 26,8% 8,5% 47,8% 52,2% 0,4% 1,5%
Ljungby Ljungsätra 1156 14,5% 31,0% 20,4% 34,1% 7,4% 47,5% 52,5% 0,3% 1,1%
Ljungby Stensberg 1714 21,9% 34,2% 21,2% 22,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,1% 1,0%
Ryssby-Agunnaryd 1726 15,7% 29,0% 26,5% 28,8% 7,5% 52,3% 47,7% 1,0% 0,6%
Ljungby 21127 17,3% 29,4% 24,4% 29,0% 7,9% 50,4% 49,6% 0,8% 1,4%

http://www.val.se