Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörbylånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1104 14,8% 37,4% 26,5% 21,3% 6,5% 51,0% 49,0% 0,5% 0,9%
Glömminge 508 13,0% 27,6% 26,0% 33,5% 5,5% 50,0% 50,0%   1,0%
Gårdby 1191 14,7% 25,9% 30,0% 29,5% 5,8% 51,5% 48,5% 0,7% 1,4%
Mörbylånga-Kastlösa 1727 14,0% 24,5% 25,4% 36,1% 6,8% 47,1% 52,9% 0,3% 1,2%
Runsbäck 1536 14,0% 37,8% 21,0% 27,2% 7,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,8%
Skogsby 1175 14,0% 33,6% 28,5% 23,9% 7,1% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%
Snäckstrand 1349 12,4% 32,2% 26,0% 29,4% 6,6% 49,2% 50,8% 0,4% 1,0%
Sydöland 849 8,4% 19,4% 23,6% 48,6% 4,5% 49,6% 50,4% 0,5% 1,8%
Talludden 1198 13,7% 28,9% 18,1% 39,3% 6,2% 42,3% 57,7% 0,3% 1,0%
Vickleby-Resmo 657 10,7% 28,2% 28,6% 32,6% 5,5% 46,4% 53,6% 0,8% 1,5%
Mörbylånga 11294 13,3% 30,0% 25,1% 31,6% 6,4% 48,5% 51,5% 0,4% 1,2%

http://www.val.se