Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1468 17,4% 29,2% 24,4% 29,1% 8,7% 52,2% 47,8% 0,2% 0,7%
Fliseryd 1056 13,9% 31,0% 25,6% 29,5% 6,8% 51,2% 48,8% 0,7% 1,0%
Mönsterås Centrum N 787 21,7% 21,7% 24,5% 32,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,4% 1,1%
Mönsterås Centrum S 1096 16,8% 22,9% 22,4% 38,0% 6,8% 46,8% 53,2% 0,1% 0,8%
Mönsterås Landsbygd N 1173 15,5% 29,2% 31,1% 24,1% 6,5% 53,1% 46,9% 0,7% 0,6%
Mönsterås Landsbygd S 1001 12,9% 25,7% 24,8% 36,7% 5,6% 47,0% 53,0% 0,3% 1,0%
Mönsterås Ljungnäs 1068 13,7% 29,0% 25,7% 31,6% 8,0% 50,8% 49,2% 0,4% 1,0%
Timmernabben 1174 14,6% 26,5% 26,9% 32,0% 6,2% 50,3% 49,7% 0,7% 1,3%
Ålem 1397 16,8% 25,8% 24,8% 32,6% 8,8% 50,4% 49,6% 0,4% 1,3%
Mönsterås 10220 15,8% 27,0% 25,6% 31,6% 7,3% 50,1% 49,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se