Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kalmar Norra 24700 21,7% 30,3% 21,8% 26,2% 9,0% 49,0% 51,0% 0,4% 1,4%
Kalmar Södra 25891 24,0% 30,4% 22,3% 23,3% 9,6% 48,9% 51,1% 0,3% 1,6%
Kalmar 50591 22,8% 30,4% 22,1% 24,7% 9,3% 48,9% 51,1% 0,3% 1,5%

http://www.val.se