Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nybro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 539 10,9% 26,2% 28,6% 34,3% 4,5% 52,7% 47,3% 0,4% 1,3%
Hälleberga 1201 14,0% 26,1% 26,9% 33,1% 5,2% 51,5% 48,5% 3,3% 1,4%
Kristvalla 523 8,8% 32,3% 28,1% 30,8% 3,6% 53,7% 46,3% 1,0% 1,1%
Kråksmåla 500 6,6% 27,0% 26,6% 39,8% 3,6% 51,6% 48,4% 2,8% 1,2%
Madesjö 1 1410 15,0% 27,9% 28,9% 28,2% 7,2% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%
Madesjö 2 1265 15,8% 31,0% 26,3% 26,9% 6,2% 52,1% 47,9% 0,8% 1,2%
Nybro 1 1534 22,0% 17,8% 15,9% 44,3% 8,5% 43,9% 56,1% 0,5% 1,9%
Nybro 2 1150 25,6% 26,6% 20,3% 27,5% 9,7% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Nybro 3 1087 29,3% 26,7% 23,1% 20,9% 14,5% 51,4% 48,6% 0,7% 1,3%
Nybro 4 1296 24,2% 23,1% 19,8% 32,9% 8,5% 49,8% 50,2% 0,2% 0,4%
Nybro 5 1384 17,1% 32,3% 21,2% 29,4% 8,7% 49,1% 50,9% 0,1% 1,6%
Nybro 6 1333 17,4% 26,9% 25,3% 30,4% 8,0% 48,4% 51,6% 0,1% 1,1%
Nybro 7 1500 13,7% 30,3% 25,3% 30,7% 7,6% 51,4% 48,6% 0,1% 1,1%
Örsjö-Oskar 779 16,4% 24,3% 30,8% 28,5% 6,8% 54,8% 45,2% 1,3% 1,3%
Nybro 15501 17,9% 26,8% 24,1% 31,1% 7,8% 50,3% 49,7% 0,7% 1,2%

http://www.val.se