Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oskarshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1385 29,2% 20,7% 14,2% 35,9% 10,2% 47,5% 52,5% 0,4% 1,0%
Döderhult-Bockara 1662 14,3% 32,6% 26,2% 26,9% 7,4% 52,8% 47,2% 0,3% 0,7%
Figeholm 738 7,9% 23,2% 27,2% 41,7% 3,5% 49,3% 50,7% 0,1% 0,5%
Fårbo-Misterhult 1204 10,6% 28,5% 27,4% 33,5% 4,9% 51,2% 48,8% 0,5% 0,9%
Gröndal 855 20,0% 29,7% 24,6% 25,7% 7,8% 49,4% 50,6% 1,1% 1,9%
Humlekärrshult 1014 23,0% 34,0% 21,4% 21,6% 9,0% 51,4% 48,6% 0,2% 0,5%
Kolberga-Mockebo 1451 13,4% 38,8% 21,3% 26,5% 7,6% 50,7% 49,3% 0,4% 2,1%
Kristdala-Bråbo-Ishult 1309 12,5% 26,0% 26,7% 34,9% 6,2% 52,0% 48,0% 1,1% 0,4%
Kristineberg V 999 17,2% 31,2% 24,4% 27,1% 6,9% 52,0% 48,0% 0,2% 0,8%
Kristineberg Ö 1743 16,8% 32,7% 22,3% 28,3% 8,1% 51,0% 49,0% 0,5% 1,3%
Norrtorn 1361 20,1% 27,5% 25,0% 27,5% 7,7% 49,6% 50,4% 0,6% 0,7%
Orrängen-Syrenhagen 1002 17,6% 32,2% 23,2% 27,0% 7,9% 49,5% 50,5% 0,4% 0,6%
Påskallavik 1317 13,4% 30,1% 25,7% 30,8% 5,8% 50,3% 49,7% 0,4% 0,9%
Rödsle-Norrby 1248 13,5% 34,2% 24,8% 27,6% 6,5% 50,0% 50,0% 0,4% 1,3%
Solbacka-Åsa 1314 16,7% 22,6% 20,2% 40,5% 5,9% 46,2% 53,8% 0,4% 0,8%
Svalliden 981 19,9% 33,2% 23,1% 23,8% 9,4% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%
Södertorn 1078 17,8% 30,2% 23,1% 28,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,2% 0,6%
Oskarshamn 20661 16,7% 30,0% 23,4% 29,9% 7,3% 50,3% 49,7% 0,4% 0,9%

http://www.val.se