Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västervik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centralorten 16441 16,8% 27,8% 24,1% 31,3% 7,4% 48,5% 51,5% 0,3% 1,1%
Landsbygden 12593 13,8% 23,7% 27,1% 35,4% 6,9% 50,7% 49,3% 0,5% 1,1%
Västervik 29034 15,5% 26,0% 25,4% 33,1% 7,2% 49,4% 50,6% 0,4% 1,1%

http://www.val.se