Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vimmerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djursdala 349 16,3% 24,9% 29,2% 29,5% 8,0% 52,1% 47,9%   1,7%
Frödinge 808 14,5% 28,8% 28,6% 28,1% 7,4% 50,2% 49,8% 0,1% 0,4%
Gullringen 623 14,0% 23,0% 25,8% 37,2% 6,7% 53,8% 46,2% 1,1% 1,0%
Locknevi 373 12,1% 22,5% 30,6% 34,9% 6,7% 54,7% 45,3% 0,8% 0,3%
Rumskulla-Pelarne 551 14,3% 22,9% 27,2% 35,6% 7,1% 53,5% 46,5% 1,8% 1,3%
Storebro 888 14,8% 26,1% 24,3% 34,8% 7,5% 50,9% 49,1% 0,5% 0,9%
Södra Vi 1199 14,3% 30,5% 25,4% 29,9% 6,2% 51,9% 48,1% 0,2% 1,0%
Tuna 543 14,4% 23,4% 29,1% 33,1% 7,4% 51,6% 48,4% 0,2% 0,2%
Vimmerby 1 1433 21,2% 25,7% 24,7% 28,4% 8,1% 49,3% 50,7% 0,2% 1,5%
Vimmerby 2 1326 16,9% 27,2% 23,5% 32,4% 6,7% 48,3% 51,7%   0,8%
Vimmerby 3 1399 16,4% 29,4% 18,1% 36,1% 8,1% 49,0% 51,0% 0,1% 1,2%
Vimmerby 4 1333 26,9% 27,2% 21,1% 24,8% 9,7% 48,3% 51,7% 0,3% 0,7%
Vimmerby 5 1241 13,1% 33,3% 30,1% 23,6% 6,9% 51,0% 49,0% 0,4% 0,5%
Vimmerby 12066 16,9% 27,5% 24,9% 30,7% 7,5% 50,4% 49,6% 0,3% 0,9%

http://www.val.se