Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gotland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra 13325 16,1% 27,7% 26,7% 29,5% 7,4% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%
Södra 13912 16,1% 25,8% 26,8% 31,3% 7,7% 50,4% 49,6% 0,3% 1,2%
Visby 19316 19,5% 29,2% 24,1% 27,2% 8,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,3%
Gotland 46553 17,5% 27,8% 25,6% 29,1% 7,9% 49,2% 50,8% 0,3% 1,2%

http://www.val.se