Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Olofström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännaregården-Gränum norra 1021 12,2% 26,4% 27,2% 34,1% 6,3% 50,0% 50,0% 0,5% 0,7%
Ekeryd 927 20,3% 23,5% 21,0% 35,2% 8,1% 44,8% 55,2% 0,3% 2,0%
Jämshög-Gränum södra 2049 16,2% 25,6% 26,5% 31,8% 7,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,6%
Kyrkhult-Hemsjö 1538 14,8% 26,3% 25,8% 33,1% 6,3% 52,7% 47,3% 0,8% 0,7%
Oredslund 1433 13,2% 24,8% 23,4% 38,6% 7,5% 51,5% 48,5% 1,2% 1,8%
Petrefors 1549 17,8% 28,1% 23,7% 30,4% 7,9% 49,5% 50,5% 1,2% 1,5%
Vilboken-Vilshult 1676 19,8% 29,8% 24,5% 25,9% 8,5% 52,8% 47,2% 1,1% 1,8%
Olofström 10193 16,4% 26,6% 24,8% 32,3% 7,5% 50,8% 49,2% 0,8% 1,4%

http://www.val.se