Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlskrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskrona C 16126 26,6% 25,8% 20,8% 26,9% 10,2% 49,3% 50,7% 0,4% 1,6%
Karlskrona V 15837 16,2% 33,7% 22,5% 27,6% 8,2% 50,8% 49,2% 0,3% 1,4%
Karlskrona Ö 17132 13,8% 32,9% 25,1% 28,2% 6,6% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%
Karlskrona 49095 18,8% 30,8% 22,8% 27,6% 8,3% 50,1% 49,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se