Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlshamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlshamn V 12302 14,4% 31,2% 24,6% 29,8% 7,0% 50,4% 49,6% 0,5% 0,9%
Karlshamn Ö 12427 18,7% 25,6% 23,9% 31,8% 7,8% 49,4% 50,6% 0,5% 1,5%
Karlshamn 24729 16,6% 28,4% 24,2% 30,8% 7,4% 49,9% 50,1% 0,5% 1,2%

http://www.val.se