Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svalöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga 1083 15,7% 37,9% 25,9% 20,5% 7,1% 51,8% 48,2% 1,4% 1,3%
Konga - Ask 617 15,6% 31,6% 31,6% 21,2% 7,6% 52,7% 47,3% 2,3% 2,1%
Kågeröd - Stenestad 1705 15,2% 32,8% 24,9% 27,0% 7,4% 51,0% 49,0% 1,1% 1,0%
Röstånga 768 14,3% 34,5% 24,1% 27,1% 7,7% 49,2% 50,8% 2,1% 3,5%
Svalöv Norra 1572 21,1% 33,3% 19,6% 26,0% 9,3% 50,0% 50,0% 0,7% 0,8%
Svalöv Södra 1773 18,3% 30,3% 21,9% 29,4% 9,7% 50,2% 49,8% 0,6% 2,0%
Teckomatorp - Norrvidinge 1754 18,5% 33,4% 24,5% 23,6% 9,0% 52,1% 47,9% 1,0% 1,2%
Tågarp 674 19,7% 34,4% 26,6% 19,3% 7,6% 51,8% 48,2% 0,9% 2,1%
Svalöv 9946 17,6% 33,3% 24,0% 25,1% 8,4% 51,0% 49,0% 1,1% 1,6%

http://www.val.se