Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Staffanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annero 1304 11,7% 32,0% 17,8% 38,5% 6,8% 50,7% 49,3% 0,5% 0,5%
Aspvägen 1306 16,5% 27,7% 19,1% 36,7% 8,6% 46,6% 53,4% 0,5% 1,1%
Borggård 1175 15,4% 36,8% 20,2% 27,7% 8,6% 50,8% 49,2% 0,7% 2,3%
Bråhög 1478 21,2% 35,2% 21,2% 22,4% 9,5% 47,0% 53,0% 0,5% 1,2%
Central 2010 15,1% 31,1% 23,1% 30,7% 8,2% 47,0% 53,0% 0,4% 1,3%
Hagalid 1623 16,0% 46,5% 19,1% 18,4% 8,0% 48,6% 51,4% 0,6% 1,6%
Hjärup 1570 10,3% 38,9% 23,3% 27,6% 6,8% 49,2% 50,8% 1,1% 2,2%
Jakriborg 588 30,4% 48,6% 16,0% 4,9% 9,2% 52,4% 47,6% 2,9% 2,9%
Kyrkheddinge 780 16,9% 37,8% 26,9% 18,3% 9,7% 53,8% 46,2% 1,4% 4,6%
Mellanvången 1264 12,3% 36,2% 22,0% 29,5% 7,2% 51,5% 48,5% 0,6% 2,0%
Stanstorp 1188 13,7% 33,8% 17,4% 35,0% 7,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,1%
Tottarp 760 11,2% 49,5% 22,6% 16,7% 7,0% 52,5% 47,5% 0,8% 1,1%
Uppåkra 1678 16,3% 48,9% 22,3% 12,5% 8,0% 50,8% 49,2% 1,3% 1,8%
Staffanstorp 16724 15,4% 38,0% 21,0% 25,6% 8,0% 49,4% 50,6% 0,8% 1,7%

http://www.val.se