Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örkelljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 753 17,9% 25,0% 32,0% 25,1% 8,6% 51,8% 48,2% 1,9% 2,0%
Skånes Fagerhult 1184 17,0% 26,7% 25,9% 30,4% 7,3% 53,0% 47,0% 1,9% 1,4%
Örkelljunga 1 534 17,2% 31,5% 23,2% 28,1% 7,5% 53,0% 47,0% 1,1% 0,2%
Örkelljunga 2 871 16,4% 25,8% 31,9% 25,8% 7,8% 52,1% 47,9% 2,9% 2,6%
Örkelljunga 3 1170 15,8% 25,1% 18,0% 41,0% 6,0% 43,3% 56,7% 0,3% 2,7%
Örkelljunga 4 1043 21,5% 26,9% 17,4% 34,1% 8,4% 47,7% 52,3% 0,3% 1,2%
Örkelljunga 5 1839 13,5% 31,9% 28,1% 26,5% 6,6% 51,4% 48,6% 0,8% 2,1%
Örkelljunga 7394 16,6% 27,8% 25,1% 30,4% 7,3% 50,1% 49,9% 1,2% 1,9%

http://www.val.se