Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjuv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 1312 19,1% 32,2% 20,6% 28,2% 8,2% 47,8% 52,2% 0,8% 1,7%
Billesholm 2 1470 16,7% 33,7% 27,4% 22,2% 9,2% 52,0% 48,0% 0,6% 0,9%
Bjuv 1 1224 13,3% 31,5% 25,4% 29,7% 7,4% 50,7% 49,3% 1,1% 1,1%
Bjuv 2 1382 15,2% 31,1% 25,3% 28,4% 7,5% 51,7% 48,3% 1,5% 1,7%
Bjuv 3 1411 19,1% 35,9% 23,5% 21,6% 9,1% 47,7% 52,3% 0,8% 1,2%
Bjuv 4 1196 19,0% 28,8% 20,9% 31,3% 7,9% 48,4% 51,6% 1,1% 3,3%
Ekeby 1 1451 16,5% 35,1% 23,5% 24,9% 8,3% 49,6% 50,4% 0,6% 0,8%
Ekeby 2 1184 20,7% 34,1% 24,5% 20,7% 9,2% 51,0% 49,0% 1,4% 1,1%
Bjuv 10630 17,4% 32,9% 24,0% 25,7% 8,4% 49,9% 50,1% 1,0% 1,4%

http://www.val.se