Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kävlinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund Centrum 1195 18,2% 36,9% 19,7% 25,2% 6,1% 50,5% 49,5% 1,0% 2,1%
Hofterup 1705 12,1% 40,0% 23,5% 24,3% 7,0% 50,7% 49,3% 0,6% 2,9%
Karaby 1271 14,4% 42,0% 23,8% 19,7% 7,9% 50,0% 50,0% 0,9% 1,2%
Korsbacka / Arvidsborg 1156 26,1% 38,4% 19,6% 15,9% 8,7% 49,5% 50,5% 0,8% 2,4%
Kävlinge Norr 1282 15,4% 42,0% 24,0% 18,6% 7,4% 48,6% 51,4% 0,6% 0,8%
Kävlinge Söder 1131 15,3% 23,3% 17,6% 43,9% 5,7% 45,4% 54,6% 0,6% 1,7%
Kävlinge Väster 1047 14,1% 33,5% 21,4% 30,9% 7,1% 47,8% 52,2% 1,2% 1,6%
Kävlinge Öster 1522 22,6% 33,8% 18,9% 24,7% 8,8% 49,2% 50,8% 0,9% 1,1%
Lackalänga 1024 13,3% 43,6% 22,2% 21,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,9% 1,8%
Löddeköpinge Norr 1758 12,1% 34,4% 21,7% 31,8% 6,3% 49,9% 50,1% 0,3% 1,5%
Löddeköpinge Söder 1434 11,6% 30,6% 19,5% 38,3% 5,9% 47,1% 52,9% 0,3% 0,8%
Löddeköpinge Väster 1831 11,2% 43,9% 24,3% 20,6% 6,0% 50,8% 49,2% 0,8% 1,9%
Löddeköpinge Öster 1426 16,9% 45,3% 17,3% 20,5% 5,9% 47,9% 52,1% 0,8% 1,5%
Rinnebäck 829 19,4% 35,8% 23,2% 21,6% 7,5% 50,2% 49,8% 1,3% 0,8%
St Harrie 872 14,2% 40,4% 24,4% 21,0% 6,3% 54,0% 46,0% 0,9% 0,8%
Stävie 1154 11,8% 46,2% 22,4% 19,6% 6,6% 50,8% 49,2% 0,9% 2,3%
Ålstorp 1233 12,2% 45,9% 20,5% 21,4% 6,3% 49,6% 50,4% 0,5% 1,9%
Kävlinge 21870 15,1% 38,7% 21,4% 24,8% 6,9% 49,5% 50,5% 0,8% 1,6%

http://www.val.se