Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lomma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1416 9,4% 38,0% 21,8% 30,8% 6,1% 49,4% 50,6% 1,1% 3,1%
Borgeby Ö 1412 12,3% 39,5% 22,5% 25,8% 8,1% 49,8% 50,2% 0,5% 1,6%
Båtgatorna-Fågelstaden 1285 13,9% 41,6% 23,1% 21,3% 9,9% 50,7% 49,3% 0,9% 0,9%
Flädie N 1719 10,6% 33,2% 21,8% 34,4% 7,7% 46,8% 53,2% 1,0% 2,7%
Flädie S 1260 12,2% 40,0% 21,3% 26,5% 8,6% 48,8% 51,2% 0,9% 4,4%
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1848 14,7% 36,5% 22,4% 26,4% 8,7% 48,3% 51,7% 1,1% 3,6%
Karstorp-Alnarp 1129 17,4% 35,2% 20,5% 26,8% 8,7% 49,4% 50,6% 0,4% 2,1%
Lomma Centrum 1408 9,1% 20,9% 20,6% 49,4% 5,0% 43,7% 56,3% 0,4% 1,6%
Lomma Hamn 1229 11,2% 26,4% 25,9% 36,5% 4,7% 47,9% 52,1% 1,2% 0,5%
Lomma N 1484 15,6% 42,7% 19,7% 22,0% 6,8% 49,6% 50,4% 0,4% 2,0%
Norr Vinstorp m fl 1239 12,6% 56,4% 18,7% 12,3% 8,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,6%
Piläng 1323 14,6% 37,0% 23,7% 24,8% 7,4% 48,9% 51,1% 0,5% 1,7%
Lomma 16752 12,7% 37,1% 21,8% 28,3% 7,5% 48,5% 51,5% 0,7% 2,1%

http://www.val.se