Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1718 13,4% 41,9% 22,3% 22,5% 6,9% 50,6% 49,4% 1,5% 1,9%
Bara Värby 1269 14,6% 40,7% 20,3% 24,3% 7,8% 48,7% 51,3% 1,0% 1,3%
Klågerup, Hyby, Holmeja 973 13,9% 38,0% 25,9% 22,2% 8,9% 52,0% 48,0% 0,9% 1,0%
Klågerups centrum 986 15,7% 43,6% 23,6% 17,0% 7,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,2%
Svedala centrum 1295 21,1% 26,7% 19,0% 33,2% 7,9% 46,1% 53,9% 0,6% 0,5%
Svedala kyrkan 1541 18,6% 31,9% 22,0% 27,4% 7,6% 46,4% 53,6% 0,4% 1,1%
Svedala norr 1585 16,5% 44,0% 23,4% 16,1% 9,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,3%
Svedala stadsparken 1633 17,2% 34,9% 22,7% 25,2% 8,0% 47,0% 53,0% 0,7% 2,0%
Svedala söder 990 14,6% 47,1% 20,1% 18,2% 7,6% 50,4% 49,6% 0,9% 0,6%
Svedala väster 1337 12,4% 32,8% 25,6% 29,2% 5,8% 50,7% 49,3% 1,3% 1,3%
Svedala öster - Börringe 1450 14,3% 39,7% 27,7% 18,2% 7,7% 51,9% 48,1% 0,6% 1,8%
Svedala 14777 15,7% 38,1% 23,0% 23,2% 7,7% 49,4% 50,6% 0,8% 1,3%

http://www.val.se