Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skurup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1004 16,7% 33,7% 24,0% 25,6% 8,9% 50,2% 49,8% 0,8% 1,5%
Skivarp 2 927 11,2% 23,8% 29,7% 35,3% 6,1% 50,2% 49,8% 0,5% 2,5%
Skurup 1 1949 17,1% 35,6% 22,9% 24,4% 8,5% 48,7% 51,3% 0,5% 1,0%
Skurup 2 1348 22,2% 34,4% 23,9% 19,5% 10,6% 50,6% 49,4% 1,0% 1,3%
Skurup 3 1459 17,9% 34,4% 23,1% 24,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,8% 0,9%
Skurup 4 1623 16,1% 28,6% 19,2% 36,1% 7,0% 46,5% 53,5% 0,9% 1,2%
Slimminge 689 18,4% 34,3% 28,3% 19,0% 11,0% 52,1% 47,9% 2,5% 0,1%
Svenstorp 635 13,5% 29,9% 32,6% 23,9% 7,6% 52,9% 47,1% 1,7% 0,6%
Villie 878 14,6% 32,1% 27,1% 26,2% 7,5% 49,8% 50,2% 0,8% 1,3%
Örsjö 833 17,3% 35,8% 24,6% 22,3% 7,6% 50,2% 49,8% 1,2% 1,2%
Skurup 11345 16,8% 32,5% 24,5% 26,2% 8,4% 49,5% 50,5% 0,9% 1,2%

http://www.val.se