Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1648 12,9% 33,4% 26,3% 27,4% 6,4% 50,8% 49,2% 0,7% 1,3%
Everlöv 737 12,9% 32,0% 27,8% 27,3% 6,0% 53,3% 46,7% 1,2% 1,8%
Fränninge 693 18,6% 29,3% 28,7% 23,4% 8,7% 52,7% 47,3% 0,4% 1,6%
Lövestad 984 15,3% 27,3% 29,4% 27,9% 6,8% 52,1% 47,9% 1,5% 1,5%
Sjöbo Emanuel 1549 17,0% 27,8% 20,6% 34,6% 7,0% 49,3% 50,7% 0,6% 0,6%
Sjöbo Färsinga 1629 20,2% 24,4% 19,5% 35,9% 8,0% 48,1% 51,9% 0,2% 0,4%
Sjöbo Linné 1599 17,3% 31,7% 25,4% 25,6% 7,4% 49,0% 51,0% 0,7% 1,2%
Sjöbo Sandbäck 1791 15,6% 30,2% 24,6% 29,6% 7,2% 51,4% 48,6% 0,2% 1,1%
Sövde 561 11,6% 28,0% 36,2% 24,2% 7,3% 51,0% 49,0% 0,9% 1,8%
Vanstad 1293 15,9% 33,4% 27,9% 22,7% 7,1% 53,6% 46,4% 1,2% 1,5%
Vollsjö 1134 15,3% 27,7% 28,6% 28,4% 7,8% 50,4% 49,6% 1,2% 0,9%
Östra Kärrstorp 707 14,7% 31,3% 32,7% 21,4% 6,9% 52,1% 47,9% 1,7% 0,7%
Sjöbo 14325 16,0% 29,7% 26,0% 28,3% 7,2% 50,8% 49,2% 0,8% 1,1%

http://www.val.se