Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 2063 20,2% 29,7% 22,1% 28,1% 8,7% 48,9% 51,1% 0,6% 1,9%
Frostaskolan 1780 13,8% 25,8% 22,2% 38,1% 6,1% 46,4% 53,6% 0,3% 0,7%
Ludvigsborg 1075 16,8% 33,4% 26,1% 23,6% 6,2% 49,9% 50,1% 0,7% 1,0%
Lyby-Georgshill 1663 15,4% 29,5% 28,0% 27,1% 7,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%
Långaröd 874 12,7% 29,6% 28,3% 29,4% 6,1% 52,6% 47,4% 1,6% 1,1%
Svensköp 744 14,2% 31,6% 29,2% 25,0% 6,2% 52,3% 47,7% 1,2% 1,5%
Älvdalsskolan 2058 21,3% 29,3% 23,4% 26,0% 8,8% 48,1% 51,9% 0,5% 0,9%
Östraby-Västerstad 1263 17,3% 33,1% 28,7% 20,8% 7,5% 52,5% 47,5% 1,5% 1,0%
Hörby 11520 17,1% 29,8% 25,2% 27,8% 7,4% 49,5% 50,5% 0,7% 1,2%

http://www.val.se