Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomelilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brösarp 1505 10,4% 22,5% 26,0% 41,1% 4,8% 48,2% 51,8% 1,2% 1,7%
Onslunda 1692 15,7% 28,5% 28,6% 27,1% 6,6% 52,3% 47,7% 1,1% 1,0%
Smedstorp 1277 14,4% 28,6% 31,9% 25,1% 5,9% 52,4% 47,6% 1,0% 1,8%
Tomelilla Centrum norr 1832 24,9% 28,6% 20,5% 25,9% 11,0% 46,7% 53,3% 0,3% 0,8%
Tomelilla Centrum söder 1843 15,2% 25,2% 22,6% 37,1% 5,0% 47,3% 52,7% 0,3% 0,6%
Tryde-Ullstorp-Övraby 1901 15,8% 32,7% 24,2% 27,4% 7,0% 51,4% 48,6% 0,4% 1,0%
Tomelilla 10050 16,3% 27,8% 25,2% 30,6% 6,8% 49,6% 50,4% 0,7% 1,1%

http://www.val.se