Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Osby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 922 18,3% 28,7% 28,7% 24,2% 7,4% 50,9% 49,1% 1,7% 1,6%
Osby Nordväst 1209 22,7% 29,3% 24,7% 23,3% 8,9% 48,5% 51,5% 0,3% 1,2%
Osby Nordöst 1283 16,5% 31,1% 23,1% 29,2% 7,7% 50,9% 49,1% 0,3% 2,3%
Osby Norra 1272 17,2% 28,5% 20,9% 33,4% 7,6% 47,5% 52,5% 0,2% 1,5%
Osby Sydväst 1162 13,2% 29,3% 22,6% 34,9% 5,3% 48,4% 51,6% 0,4% 1,0%
Osby Södra 1366 14,9% 27,0% 28,3% 29,7% 8,9% 50,9% 49,1% 1,0% 1,3%
Visseltofta 296 15,2% 22,3% 26,7% 35,8% 7,8% 52,0% 48,0% 1,0% 0,3%
Örkened 1152 14,6% 28,0% 27,8% 29,6% 6,6% 52,4% 47,6% 0,3% 1,9%
Örkened Centralt 1141 16,6% 20,5% 19,0% 43,9% 8,9% 48,9% 51,1% 0,5% 1,4%
Osby 9803 16,7% 27,7% 24,4% 31,3% 7,7% 49,8% 50,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se