Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Perstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum och Norra 1180 20,6% 23,1% 24,1% 32,2% 8,0% 49,7% 50,3% 1,3% 1,3%
Oderljunga 769 16,1% 30,3% 32,9% 20,7% 6,9% 54,1% 45,9% 2,9% 1,2%
Södra 1106 17,7% 28,8% 24,1% 29,3% 8,0% 47,8% 52,2% 0,9% 1,6%
Västra 1108 23,0% 30,5% 25,7% 20,8% 8,7% 49,7% 50,3% 0,5% 2,3%
Östra 1124 13,5% 28,2% 22,4% 35,9% 6,6% 50,1% 49,9% 0,6% 3,4%
Perstorp 5287 18,3% 28,0% 25,4% 28,3% 7,7% 50,0% 50,0% 1,1% 2,0%

http://www.val.se