Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan N-Gråmanstorp mfl 1148 17,4% 30,3% 19,2% 33,1% 8,6% 46,5% 53,5% 1,6% 2,0%
Klippan NÖ-Solslätt 1178 17,8% 30,9% 21,3% 30,0% 7,8% 49,8% 50,2% 0,8% 1,2%
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1559 25,6% 23,2% 23,1% 28,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,8% 2,9%
Klippan V 1446 15,8% 25,7% 21,7% 36,8% 6,2% 46,7% 53,3% 0,8% 2,0%
Krika-Bonnarp-Nybygget 993 16,7% 34,3% 29,0% 19,9% 7,4% 51,7% 48,3% 2,3% 0,6%
Ljungbyhed-Spången 1988 14,8% 26,4% 24,0% 34,7% 7,1% 49,5% 50,5% 0,8% 1,7%
Riseberga-Färingtofta mfl 903 12,0% 28,9% 30,3% 28,8% 5,3% 53,0% 47,0% 2,8% 1,1%
Storäng-Vedby mfl 1591 15,4% 34,7% 28,6% 21,3% 7,9% 52,3% 47,7% 0,9% 1,0%
Östra Ljungby-Stidsvig mfl 1772 16,9% 30,8% 27,8% 24,5% 7,4% 50,8% 49,2% 1,7% 1,4%
Klippan 12578 17,1% 29,2% 24,9% 28,8% 7,6% 50,0% 50,0% 1,3% 1,6%

http://www.val.se