Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyllinge 1693 18,9% 40,6% 22,4% 18,1% 9,4% 51,2% 48,8% 0,4% 1,1%
Kvidinge landsbygd 736 13,5% 30,6% 30,8% 25,1% 5,8% 53,5% 46,5% 2,0% 1,4%
Kvidinge tätort 1170 19,8% 34,8% 20,1% 25,3% 8,7% 51,9% 48,1% 0,9% 1,3%
Nyvång 471 18,7% 36,5% 27,0% 17,8% 10,0% 52,2% 47,8% 1,1% 2,1%
Åstorp Bjärshög 910 23,6% 31,2% 20,5% 24,6% 10,8% 48,2% 51,8% 1,1% 2,2%
Åstorp Björnekulla 772 20,6% 36,1% 22,5% 20,7% 8,9% 50,3% 49,7% 0,9% 1,3%
Åstorp Centrum 1330 19,2% 25,2% 18,5% 37,1% 8,2% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%
Åstorp Dala 1034 17,0% 29,9% 22,1% 30,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,4% 2,3%
Åstorp Norr 1115 20,4% 31,8% 25,6% 22,2% 9,1% 48,2% 51,8% 0,6% 0,6%
Åstorp Öster 1410 12,9% 43,0% 21,1% 22,9% 6,2% 50,2% 49,8% 0,7% 1,1%
Åstorp 10641 18,4% 34,4% 22,4% 24,8% 8,4% 49,8% 50,2% 0,9% 1,4%

http://www.val.se