Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Båstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Västra 1417 14,0% 22,9% 24,3% 38,8% 7,0% 46,6% 53,4% 0,8% 4,2%
Båstad Östra 1786 15,4% 21,2% 23,2% 40,3% 8,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,1%
Förslöv Västra 1260 15,6% 27,4% 26,7% 30,3% 7,8% 48,8% 51,2% 0,3% 1,8%
Förslöv Östra 1203 14,2% 29,0% 24,9% 31,9% 5,5% 49,0% 51,0% 0,3% 3,1%
Grevie 1434 12,6% 27,1% 29,1% 31,2% 6,6% 51,6% 48,4% 0,6% 1,1%
Hov 637 9,9% 21,4% 25,4% 43,3% 5,5% 52,1% 47,9% 0,2% 4,2%
Torekov 819 10,0% 18,2% 23,3% 48,5% 4,2% 47,5% 52,5% 0,4% 4,2%
Västra Karup 1331 13,8% 24,0% 26,1% 36,1% 6,8% 50,6% 49,4% 0,9% 2,3%
Östra Karup 1807 11,5% 28,3% 26,2% 34,0% 6,3% 51,0% 49,0% 0,8% 1,9%
Båstad 11694 13,3% 24,8% 25,5% 36,3% 6,6% 49,0% 51,0% 0,6% 2,7%

http://www.val.se