Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmö Västra 111860 21,4% 35,6% 20,2% 22,8% 6,6% 46,8% 53,2% 1,2% 3,7%
Malmö Östra 116532 23,6% 35,4% 21,5% 19,4% 8,0% 48,6% 51,4% 1,2% 4,0%
Malmö 228392 22,5% 35,5% 20,9% 21,1% 7,3% 47,8% 52,2% 1,2% 3,9%

http://www.val.se