Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lunds Västra 43385 31,2% 29,5% 20,3% 19,0% 11,0% 49,2% 50,8% 1,2% 3,6%
Lunds Östra 44397 25,5% 31,2% 21,2% 22,2% 10,9% 49,2% 50,8% 1,0% 3,3%
Lund 87782 28,3% 30,3% 20,7% 20,6% 10,9% 49,2% 50,8% 1,1% 3,5%

http://www.val.se