Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landskrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landskrona Norra 15367 16,4% 28,2% 24,4% 30,9% 7,2% 47,6% 52,4% 0,8% 1,8%
Landskrona Södra 16122 20,7% 33,7% 23,1% 22,5% 8,4% 49,6% 50,4% 1,1% 2,4%
Landskrona 31489 18,6% 31,1% 23,7% 26,6% 7,8% 48,6% 51,4% 1,0% 2,1%

http://www.val.se