Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Helsingborg Norra 52215 19,9% 32,6% 22,8% 24,7% 7,9% 47,9% 52,1% 0,8% 3,5%
Helsingborg Södra 50273 19,7% 32,5% 23,3% 24,4% 8,1% 48,7% 51,3% 0,9% 2,8%
Helsingborg 102488 19,8% 32,6% 23,0% 24,6% 8,0% 48,3% 51,7% 0,9% 3,1%

http://www.val.se