Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs C 1562 13,9% 23,7% 21,4% 41,0% 8,0% 44,1% 55,9% 0,6% 1,4%
Höganäs NV 1086 11,9% 32,1% 25,6% 30,4% 6,1% 48,8% 51,2% 1,0% 2,0%
Höganäs NÖ - Väsby 1270 16,9% 29,6% 18,7% 34,8% 7,8% 48,2% 51,8% 1,3% 0,9%
Höganäs S 1406 16,2% 31,7% 26,0% 26,2% 8,2% 49,9% 50,1% 1,6% 1,3%
Höganäs SÖ 1346 15,7% 28,9% 23,3% 32,1% 6,5% 46,5% 53,5% 1,0% 2,1%
Höganäs Ö - Ingelsträde 1545 17,5% 31,9% 25,5% 25,0% 7,4% 50,5% 49,5% 0,9% 1,6%
Jonstorp V 1230 10,6% 32,8% 24,6% 32,0% 5,4% 48,9% 51,1% 0,7% 1,7%
Jonstorp Ö 1430 11,7% 33,7% 25,9% 28,7% 5,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,7%
Lerberget N 1249 10,2% 38,8% 24,4% 26,5% 6,4% 50,5% 49,5% 0,9% 2,8%
Lerberget S 821 13,3% 32,9% 28,4% 25,5% 6,7% 49,3% 50,7% 0,5% 2,6%
Nyhamn V 1610 9,9% 20,7% 26,3% 43,1% 5,5% 47,1% 52,9% 1,4% 3,3%
Nyhamn Ö - Brunnby 1428 10,3% 27,0% 27,2% 35,6% 6,7% 49,8% 50,2% 0,7% 4,0%
Viken N 1125 10,6% 31,4% 23,5% 34,6% 7,2% 49,7% 50,3% 0,7% 3,4%
Viken S 924 11,6% 20,7% 27,8% 39,9% 6,9% 46,9% 53,1% 1,4% 4,2%
Viken Ö 1425 11,4% 39,9% 21,2% 27,5% 6,2% 46,5% 53,5% 1,3% 2,8%
Höganäs 19457 12,9% 30,3% 24,5% 32,4% 6,7% 48,3% 51,7% 1,0% 2,3%

http://www.val.se