Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv Norr 12574 18,2% 33,3% 23,5% 25,0% 8,0% 49,9% 50,1% 0,6% 1,3%
Eslöv Söder 11449 19,7% 33,3% 23,7% 23,3% 8,7% 49,8% 50,2% 0,7% 1,8%
Eslöv 24023 18,9% 33,3% 23,6% 24,2% 8,3% 49,8% 50,2% 0,6% 1,5%

http://www.val.se