Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1509 14,2% 26,8% 24,8% 34,2% 7,2% 50,0% 50,0% 0,6% 1,8%
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1454 15,6% 25,0% 23,9% 35,4% 5,9% 45,5% 54,5% 0,6% 0,7%
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 1987 12,1% 31,5% 22,2% 34,1% 6,6% 47,7% 52,3% 0,5% 1,3%
Egna hem-Solbacken SÖ 1244 18,5% 27,7% 24,7% 29,1% 8,0% 46,6% 53,4% 0,5% 2,1%
Gamla staden centrum 1703 18,9% 23,7% 21,0% 36,3% 7,6% 42,9% 57,1% 0,3% 4,9%
Gamla staden-Gjuteriet 1492 14,3% 19,8% 25,2% 40,6% 6,1% 44,1% 55,9% 0,9% 2,8%
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1088 11,9% 24,1% 27,8% 36,2% 5,7% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%
Hälsobacken 1096 13,2% 24,6% 27,3% 34,9% 5,1% 48,8% 51,2% 0,7% 1,2%
Köpingebro 867 13,8% 36,1% 26,8% 23,3% 7,2% 50,4% 49,6% 0,8% 0,9%
Löderup m fl 935 10,6% 24,9% 27,9% 36,6% 5,1% 49,6% 50,4% 0,9% 3,1%
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1181 10,8% 30,7% 25,3% 33,2% 4,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,4%
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 734 15,8% 33,1% 28,6% 22,5% 7,2% 53,5% 46,5% 0,7% 1,6%
Solbacken N 1296 18,0% 26,7% 26,8% 28,5% 7,5% 46,8% 53,2% 0,4% 2,1%
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1377 14,9% 45,5% 22,0% 17,6% 8,0% 51,5% 48,5% 0,6% 1,1%
Surbrunnen-Östra förstaden N 1603 18,7% 20,8% 21,8% 38,7% 6,1% 45,2% 54,8% 0,3% 1,2%
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1252 13,4% 34,8% 26,8% 25,0% 7,4% 49,3% 50,7% 0,9% 2,2%
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 624 16,8% 34,8% 26,3% 22,1% 8,5% 49,4% 50,6% 0,8% 1,6%
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1902 18,3% 24,2% 25,5% 31,9% 6,9% 48,1% 51,9% 0,8% 2,3%
Ystad 23344 15,2% 28,0% 24,8% 32,0% 6,7% 47,8% 52,2% 0,6% 2,0%

http://www.val.se