Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trelleborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trelleborgs Andra, Östra 15625 17,2% 29,6% 25,4% 27,8% 7,8% 49,4% 50,6% 0,9% 2,4%
Trelleborgs Första, Västra-Norra 17057 17,3% 32,9% 22,7% 27,2% 7,4% 48,8% 51,2% 0,8% 1,1%
Trelleborg 32682 17,2% 31,3% 24,0% 27,4% 7,6% 49,1% 50,9% 0,8% 1,7%

http://www.val.se