Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristianstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kristianstad Centrum 19684 27,4% 27,7% 19,9% 25,0% 9,6% 46,0% 54,0% 0,3% 2,4%
Kristianstad Norra-Östra 23572 14,2% 31,2% 25,3% 29,3% 7,2% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%
Kristianstad Södra 18878 16,5% 30,8% 25,2% 27,5% 7,5% 50,2% 49,8% 0,5% 1,3%
Kristianstad 62134 19,1% 30,0% 23,6% 27,4% 8,0% 48,7% 51,3% 0,4% 1,8%

http://www.val.se