Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Simrishamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borrby 1175 12,3% 19,5% 28,3% 39,9% 5,8% 49,6% 50,4% 0,9% 1,6%
Gladsax 893 12,4% 23,9% 31,6% 32,1% 7,2% 50,8% 49,2% 1,5% 1,9%
Gärsnäs 1005 18,2% 25,7% 23,1% 33,0% 9,1% 48,0% 52,0% 0,6% 0,7%
Hammenhög 1234 16,7% 26,7% 28,7% 27,9% 7,9% 51,9% 48,1% 0,8% 1,9%
Kivik 876 12,3% 18,4% 27,9% 41,4% 6,6% 47,0% 53,0% 0,7% 1,7%
Rörum 549 8,2% 19,7% 27,5% 44,6% 3,3% 49,5% 50,5% 1,6% 2,4%
Simris 1423 14,3% 23,5% 29,4% 32,7% 8,0% 48,4% 51,6% 0,8% 2,0%
Simrishamn C 1428 17,0% 19,0% 22,1% 41,8% 6,4% 46,8% 53,2% 0,5% 1,7%
Simrishamn N 1629 14,5% 18,4% 25,8% 41,3% 7,2% 46,1% 53,9% 0,6% 1,6%
Simrishamn S 1504 13,0% 22,8% 22,4% 41,8% 6,1% 47,0% 53,0% 0,3% 1,1%
Skillinge 1038 9,1% 17,2% 26,3% 47,4% 4,3% 47,1% 52,9% 1,2% 2,6%
S:t Olof 871 13,7% 25,4% 27,3% 33,6% 5,7% 49,1% 50,9% 1,5% 1,3%
Vitaby 1004 12,1% 18,0% 28,7% 41,2% 7,2% 49,7% 50,3% 0,9% 1,7%
Ö Tommarp 573 15,9% 25,1% 31,6% 27,4% 9,4% 51,8% 48,2% 0,9% 1,6%
Ö Vemmerlöv 512 11,9% 24,4% 31,4% 32,2% 7,0% 49,8% 50,2% 1,4% 1,8%
Simrishamn 15714 13,8% 21,6% 26,9% 37,7% 6,8% 48,5% 51,5% 0,8% 1,7%

http://www.val.se