Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ängelholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ängelholms Norra 15706 14,0% 31,2% 25,5% 29,3% 6,9% 49,5% 50,5% 0,6% 1,9%
Ängelholms Södra 15976 20,2% 29,5% 21,4% 29,0% 8,3% 46,9% 53,1% 0,5% 1,8%
Ängelholm 31682 17,1% 30,3% 23,4% 29,1% 7,6% 48,2% 51,8% 0,5% 1,9%

http://www.val.se