Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19649 20,2% 29,7% 22,3% 27,9% 8,1% 48,6% 51,4% 0,5% 1,7%
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 19352 15,8% 29,5% 24,3% 30,4% 7,6% 51,0% 49,0% 0,9% 1,2%
Hässleholm 39001 18,0% 29,6% 23,3% 29,1% 7,9% 49,8% 50,2% 0,7% 1,5%

http://www.val.se