Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hylte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 1651 19,8% 29,3% 24,0% 26,9% 9,8% 48,8% 51,2% 0,7% 2,1%
Kinnared-Drängsered 562 15,1% 30,1% 25,1% 29,7% 5,9% 50,2% 49,8% 0,7% 0,9%
Landeryd-Långaryd 1008 15,2% 28,8% 27,1% 29,0% 6,6% 51,6% 48,4% 1,0% 0,6%
Rydöbruk-Femsjö 601 16,6% 26,1% 25,1% 32,1% 7,8% 54,6% 45,4% 2,2% 1,5%
S Unnaryd-Jälluntofta 923 14,8% 26,8% 24,4% 34,0% 6,6% 52,4% 47,6% 3,4% 1,1%
Torup 1307 14,5% 27,9% 25,5% 32,1% 7,7% 48,2% 51,8% 0,8% 1,1%
Örnabäckshult-Färgaryd 1343 20,3% 28,4% 26,2% 25,1% 10,0% 51,7% 48,3% 0,9% 1,5%
Hylte 7395 17,1% 28,3% 25,3% 29,3% 8,2% 50,6% 49,4% 1,3% 1,3%

http://www.val.se