Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Halmstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Halmstads västra valkrets 38136 17,6% 31,6% 22,5% 28,2% 7,7% 48,4% 51,6% 0,5% 2,3%
Halmstads östra valkrets 36033 24,6% 29,4% 22,2% 23,7% 9,7% 48,9% 51,1% 0,4% 2,1%
Halmstad 74169 21,0% 30,6% 22,4% 26,0% 8,7% 48,7% 51,3% 0,5% 2,2%

http://www.val.se