Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasslöv 439 15,0% 23,0% 33,7% 28,2% 7,1% 50,1% 49,9% 0,7% 0,5%
Hishult 762 15,5% 22,0% 26,2% 36,2% 7,2% 53,9% 46,1% 1,6% 1,0%
Knäred 1410 16,0% 24,1% 24,8% 35,0% 7,1% 51,3% 48,7% 1,4% 1,6%
Laholm centrum 1760 16,3% 23,2% 19,5% 40,9% 6,5% 42,4% 57,6% 0,5% 2,1%
Laholm N 1314 16,5% 31,3% 24,7% 27,5% 7,2% 50,2% 49,8% 0,2% 1,4%
Laholm V 1659 13,6% 29,1% 26,2% 31,0% 6,6% 50,9% 49,1% 0,5% 1,6%
Laholm Ö 1697 19,4% 36,3% 22,6% 21,7% 9,3% 48,5% 51,5% 0,6% 1,3%
Mellbystrand 1764 10,1% 24,9% 26,9% 38,2% 4,7% 50,1% 49,9% 0,2% 1,5%
Ränneslöv 1064 18,5% 28,3% 28,3% 24,9% 8,5% 52,3% 47,7% 0,6% 1,2%
Skummeslöv 1414 11,5% 28,4% 26,8% 33,2% 4,5% 50,1% 49,9% 0,4% 1,8%
Tjärby 1098 14,9% 34,1% 24,4% 26,6% 7,7% 49,6% 50,4% 0,5% 1,5%
Vallberga 507 22,1% 30,8% 24,9% 22,3% 8,1% 51,3% 48,7% 0,6% 0,6%
Veinge 1317 16,9% 30,0% 29,2% 23,8% 7,5% 52,6% 47,4% 0,6% 0,8%
Våxtorp 1760 16,6% 26,0% 28,2% 29,2% 8,2% 50,8% 49,2% 1,4% 1,7%
Ysby 546 18,1% 25,8% 33,7% 22,3% 9,2% 53,1% 46,9% 0,5% 2,0%
Laholm 18511 15,7% 28,1% 25,9% 30,4% 7,1% 50,0% 50,0% 0,7% 1,5%

http://www.val.se