Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenbergs västra valkrets 16556 19,2% 28,3% 23,3% 29,2% 8,3% 49,2% 50,8% 0,5% 1,6%
Falkenbergs östra valkrets 16354 16,6% 28,4% 25,5% 29,5% 7,7% 49,8% 50,2% 0,4% 1,8%
Falkenberg 32910 17,9% 28,4% 24,4% 29,3% 8,0% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%

http://www.val.se