Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsbacka västra valkrets 28564 14,3% 36,1% 24,7% 24,9% 8,4% 49,2% 50,8% 0,7% 2,4%
Kungsbacka östra valkrets 29901 17,7% 33,7% 23,0% 25,7% 8,4% 48,8% 51,2% 0,5% 1,4%
Kungsbacka 58465 16,1% 34,9% 23,8% 25,3% 8,4% 49,0% 51,0% 0,6% 1,9%

http://www.val.se