Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda västra valkrets 12777 17,3% 38,2% 22,4% 22,1% 9,6% 48,7% 51,3% 0,7% 2,1%
Härryda östra valkrets 13344 15,6% 40,2% 23,8% 20,5% 8,0% 50,7% 49,3% 0,7% 1,6%
Härryda 26121 16,4% 39,2% 23,1% 21,3% 8,7% 49,7% 50,3% 0,7% 1,9%

http://www.val.se