Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öckerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö 1164 14,3% 30,2% 28,4% 27,1% 8,2% 51,3% 48,7% 0,5% 0,9%
Fotö 474 17,3% 30,6% 24,9% 27,2% 7,4% 50,4% 49,6% 0,6% 1,7%
Grötö-Kalvsund 245 15,9% 24,1% 38,4% 21,6% 12,7% 50,2% 49,8% 0,4% 0,8%
Hyppeln 145 11,7% 24,1% 31,7% 32,4% 4,8% 48,3% 51,7% 0,7%  
Hälsö 507 13,2% 26,4% 24,7% 35,7% 7,9% 52,1% 47,9%   2,8%
Hönö 1 1393 14,9% 33,0% 24,7% 27,4% 8,5% 50,9% 49,1% 0,1% 1,0%
Hönö 2 1167 13,4% 31,9% 21,4% 33,3% 5,7% 47,7% 52,3% 0,4% 1,0%
Hönö 3 1432 17,7% 33,2% 26,3% 22,7% 9,3% 49,1% 50,9% 0,2% 1,5%
Källö-Knippla 296 9,5% 15,2% 31,8% 43,6% 4,4% 49,0% 51,0% 0,3% 1,4%
Rörö 220 11,4% 16,8% 20,9% 50,9% 4,5% 46,4% 53,6%   0,5%
Öckerö 1 1419 17,6% 30,7% 25,7% 26,1% 9,2% 50,1% 49,9% 0,1% 3,0%
Öckerö 2 1361 15,7% 30,1% 24,0% 30,3% 7,9% 49,1% 50,9% 0,5% 1,6%
Öckerö 9823 15,3% 30,1% 25,6% 29,0% 8,0% 49,8% 50,2% 0,3% 1,5%

http://www.val.se