Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenungsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 972 17,0% 47,2% 23,4% 12,4% 9,2% 51,4% 48,6% 0,1% 1,0%
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1048 14,9% 36,2% 24,9% 24,0% 5,6% 52,4% 47,6% 0,9% 1,2%
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1428 19,6% 32,5% 23,0% 24,9% 9,0% 46,8% 53,2% 0,1% 1,9%
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1764 17,4% 25,5% 24,2% 32,9% 8,6% 44,3% 55,7% 0,3% 2,0%
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1237 14,4% 32,2% 27,4% 26,0% 8,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,7%
Getskär-Valeberget 1240 14,2% 43,5% 23,2% 19,0% 8,5% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%
Gilltorp-Rämma-Högen 660 17,7% 33,8% 27,9% 20,6% 8,9% 53,8% 46,2%   1,2%
Hallerna-Strandkärr 1229 19,4% 49,7% 16,8% 14,2% 7,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,1%
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1448 31,1% 28,9% 18,8% 21,2% 8,7% 49,0% 51,0% 0,3% 2,2%
Kyrkenorum 976 14,5% 34,6% 24,6% 26,2% 8,6% 51,8% 48,2% 0,5% 2,7%
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1140 14,3% 37,8% 24,1% 23,8% 7,2% 47,1% 52,9% 0,4% 0,9%
Näs-Apleröd-Stripplekärr 1006 14,5% 39,4% 23,7% 22,5% 7,6% 50,1% 49,9% 0,4% 2,7%
Smundstorp-Groland-Åketorp 878 15,1% 38,3% 27,9% 18,7% 5,9% 54,0% 46,0% 0,2% 1,9%
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1493 11,3% 16,4% 23,2% 49,1% 5,6% 45,5% 54,5% 0,5% 4,0%
Strandnorum-Kåkenäs 899 17,4% 35,5% 22,7% 24,5% 6,7% 51,4% 48,6% 0,9% 1,6%
Svenshögen-Ucklum 1530 17,9% 34,7% 25,4% 22,0% 8,8% 50,5% 49,5% 0,8% 2,0%
Stenungsund 18948 17,2% 34,5% 23,6% 24,8% 7,8% 49,4% 50,6% 0,5% 1,9%

http://www.val.se